رباعیات طنز دانشگاهی :


ما را چه به دانش و چه به دانشگاه

این وصله نمی خورد به جمعی آگاه

ما آمده ایم برای امر خیری

که جور شود  به زودی ان شاالله

 

استاد چه مهربان و چه پرخاشی

گر نمره دهد ترک کنم اوباشی

او نمره اگر نداد با دسته کلید

بر خودروی شیک او کشم نقاشی

 

خیام به من گفت : چو مستی خوش باش

با ماه رخی اگر نشستی خوش باش

در ترجمه رباعیش باید گفت :

دانشگه آزاد چو هستی خوش باش

 

این جا همه مانتوهایشان کوتاه است

هر روز مدل های نویی در راه است

هم هست کت و شلواری و هم هست اسپرت

اینجا شوِ مـُــد نیــــــست ! دانشگاه است

 

این ناله ممتدم میاد از تو

این استرس حدس زدم میاد از تو

عمری تو گرفتی وقت من رو ای درس!

اَه اَه  چه قده بدم میاد از تو

 

با تشکر از اصلاح  آقای کاشانی و آقای عالی پیام

/ 0 نظر / 27 بازدید